Avem urmatoarea ipoteza:

Femeia de serviciu a unei Asociatii de Proprietari, in timp ce facea curat pe holul scarii aluneca si isi luxeaza piciorul. Aceasta, suna la 112 pentru a solicita ajutor. Femeia de serviciu este dusa la o unitate de primiri urgente, unde comunica personalului conditiile in care a avut loc acest accident.

Doamna repectiva lucra fara sa fie instruita din punct de vedere al protectiei muncii (sanatatii si securitatii in munca)

Conform protocolului, personalul de la unitatea de primiri urgente, afland ca evenimentul a avut loc in timpul muncii, anunta Politia. Accidentul duce la o incapacitatea temporara de munca de 15 zile.

Femeia de serviciu este platita in baza unui contract civil fara intocmirea unui contract individual de munca.

Asociatia de proprietari este controlata de catre Inspectorii ITM de la Relatii de Munca si de la Sanatatea si Securitate in Munca. Inspectorii de la Relatii de Munca aplica o amenda Asociatiei de Proprietari, de 20.000 lei conform art.260 alin 1 lit.e din Legea 53/2003, iar Inspectorii de la Sanatatea si Securitate in Munca aplica o amenda Asociatiei de Proprietari, de 10.000 lei conform Art.39. alin.2 din Legea 319/2006. Pentru restul de nereguli gasite s-au aplicat avertismente.

Amenzile au fost corecte sau nu?

Ambele legi se aplica pentru angajatori (persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii). In opinia Inspectorilor ITM, Asociatia de Proprietari avea obligatia sa incheie Contracte Individuale de Munca cu femeia de serviciu si cu administratorul asociatiei. Astfel, evenimentul in care a fost implicata femeia de servicu este considerat accident de munca.

Folositi gratuit cea mai simpla aplicatie online pentru intocmirea foilor de parcurs

Conform Legii 230/2007
“Art. 34
(2)Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune.
Art. 35
(1)Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract. Administratorilor de imobile li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21 alin. (2) şi ale art. 22.
(2)Persoanele fizice pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directă.”

Reiese foarte clar obligatia Asociatiilor de Proprietari/Locatari de a incheia Contracte Individuale de Munca pentru Administrator si femeia de serviciu cu toate obligatiile ce reies din aceste contracte (conform codului muncii si a legislatiei privind protectia muncii), sau sa incheie contracte de prestari servicii cu persoane autorizate (PFA, I.I.) sau societati comerciale.

Cine plateste amenda?
Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari aprobate de Hotararea 1588/2007230/2007;
“Art. 17
(6)Comitetul executiv angajează sau demite personalul, încheie sau reziliază contracte în ceea ce priveşte activitatea de administrare şi întreţinere a clădirii, a părţilor comune de construcţii/a instalaţiilor, precum şi pentru alte activităţi conforme cu scopul asociaţiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanică, instalaţii etc. Angajarea personalului necesar asociaţiei de proprietari se face de către comitetul executiv, reprezentat de preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.
(9)Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv preşedintele asociaţiei de proprietari, răspund, personal sau solidar, după caz, în faţa legii şi a proprietarilor, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.”

De multe ori comitetul executiv se ascunde in spatele deciziei Adunarii Generale a Locatarilor, acestia hotarand in majoritatea cazurilor sa nu intocmeasca Contract Individual de Munca.

Insa, orice hotarare care incalca legislatia in vigoare este nula. Deci, amenda se va suporta in mod egal de toti memebrii asociatiei de proprietari sau locatari

Accident de munca