Auto / Fise functionare utilaj

Pentru a introduce sau modifica o fisa de functionare pentru utilaje se navigheaza in meniul Auto / Fisa functionare utilaj .

fisa functionare utilaj

1. Data de inceput – se trece data de la care se vor filtra (afisa) fisele de functionare introduse in aplicatie.
2. Data de sfarsit – implicit se afiseaza ultima zi din luna care este setata in data de inceput. Aceasta data se poate modifica pana in ziua pana la care sa se afiseze fisele de functionare introduse in aplicatie.
3. Utilaj – se poate selecta utilajul / echipamentul doar pentru care sa se afiseze fisele de functionare. Daca dorim sa se afiseze fisele de functionare pentru toate utilajele / echipamentele se selecteaza “Alege Utilaj”.
4. Operator – se poate selecta operatorul doar pentru care sa se afiseze fisele de functionare. Daca dorim sa se afiseze fisele de functionare pentru toti operatorii se selecteaza “Alege Operator”.
5. Adauga – Prin apasarea butonului Adauga sau a tastei INSERT se va adauga o fisa de functionare utilaj noua.
6. Printeaza – Prin aceasta comanda se pot face listari multiple (pentru unu sau toti operatorii, pentru unul sau toate utilajele) pentru fise de functioanre utilaj, ordine de deplasare, bonuri de consum, Fise de activitati zilnice FAZ, fise de alimentare.
7. Reclaculeaza – prin actionarea butonului se recalculeaza stocurile initiale si finale de carburant pentru toate fisele de functionare dintr-o perioada aleasa pentru un utilaj.
8. Renumeroteaza – Aceasta comanda renumeroteaza fise de functionare astfel incat sa se obtina un numar succesiv pentru ele.
9. Printeaza – Se poate lista doar pentru fisa de functionare respectiva urmatoarele liste : fisa de functionare, ordin de deplasare, bon de consum, dispozitie de plata.
10.Editeaza – Se poate deschide fisa de functionare respectiva pentru modificare sau vizualizare.
11.Copiaza(+) – Se poate copia fisa de functionare respectiva, introducand doar datele de exploatare.
12.Sterge – Se poate sterge fisa de functionare respectiva.

consum utilaje

13. Numar fisa de functionare – se genereaza automat. Daca nu se introduc fise de functionare utilaj in ordine cronologica, numaratoarea se poate regla automat prin butonul Renumeroteaza.
14. Utilaj – se selecteaza utilajul sau echipamentul pentru care se doreste intocmirea fisei de functionare.
15. Operator Utilaj – se selecteaza operatorul care opereaza utilajul sau echipamentul pentru care se intocmeste fisa de functionare.
16. Intocmit de – implicit se pune numele operatorului, insa daca persoana care intocmeste fisa de functionare difera de operator atunci se selecteaza persoana respectiva din nomenclatorul de salariati.
17. Incepere exploatare – se trece data de la care se incepe exploatarea utilajul / echipamantului.
18. Ore exploatare – se va trece timpul de exploatare a utilajului in functie de care se stabileste consumul raportat la nora de consum.
19. Sfarsit exploatare – se trece data la care utilajul se are in disponibilitate.
20. Ore disponibilitate – se va trece timpul efectiv care utilajul se afla la disponibilitatea oeratorului.
21. Spor consum – se trece sporul de consum care influenteaza norma de consum, cum ar fi o putere sporita obtinuta la un generator electrica, sau folosirea climatizarii, etc.
22. Combustibil initial – se va inscrie combustibilul existent in rezervorul utilajului la intocmirea primei fise de de functionare daca este setat ca tin de consum in Utilaj “Alimentare”. Pentru setarea tipului de consum FIFO, combustibilul initial se va prelua din rubrica rubrica Stoc/Rezervor initial aflata in fomularul Auto/Vehicule/Utilaje
23. Alimentari – va fi adaugata cantitatea de carburant achizitionata si trecuta in fisa de functionare.
24. Consumat – va fi calculata cantitatea de carburant tinand cont de numarul de ore de exploatare si norma orara de consum stabilita pentru utilaj.
25. Ramas – Se va calcula restul de rezervor prin adugarea alimentarilor la cantitatea initiala si scaderea consumului.
26. Avans – se vor trece sumele ridicate de operator la plecarea in cursa pentru a se genera ordinul de deplasare si dispozitia de plata.
27. Observatii – se vor trece diverse note in legatura cu operarea respectiva, note importante, etc.
28. Se deplaseaza cu – se selecteaza vehiculul cu care se deplaseaza respectivul ecipament sau utilaj. Ex. Trailler pentru deplasarea unui buldoexcavator.
29. Scop deplasare – se va trece scopul deplasarii respectivului utilaj

consum echipamente

30. Adauga cheltuiala – permite introducerea diverselor cheltuieli care au avut loc pe timpul deplasarii si operarii utilajului: cazare, carburant, etc.
31. Editare – permite deschiderea cheltieli selectate, pentru vizualizare si modificare.
32. Stergere – permite stergerea cheltuieli introduse.
33. Adauga beneficiar – permite introducerea unuia sau mai multor beneficiari pentru care se utilizeaza respectivul echipament sau utilaj.
34. Editare – permite deschiderea beneficiarului selectat, pentru vizualizare si modificare.
35. Stergere – permite stergerea beneficiarilor introdusi.