In cazul utilizarii autoturismelor aflate in folosinta companiilor care nu sunt utlizate exclusiv in scopul activitatii economice, tratamentul fiscal al avantajelor sub forma utilizarii in scopul personal a vehiculelor depinde atat de regimul de impozitare al societatii, cat si de calitatea persoanei beneficiare a avantajului respectiv (salariat, administrator sau o terta persoana).

Astfel, Codul fiscal considera drept venituri neimpozabile aceste avantaje doar in cazul societatilor platitoare de impozit pe profit, pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal. Rezulta ca la nivelul salariatilor societatilor impuse cu impozit pe venit specific microintreprinderilor, utlizarea in scop personal al vehiculelor precum si cheltuielile cu alte bunuri sau servicii vor reprezenta avantaje salariale conform art. 76 alin. (2) lit. s) si alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului din patrimoniul afacerii se realizeaza in conformitate cu prevederile pct. 12 alin. (5) lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea art. 76 alin. (3) din Codul fiscal. In acest sens, se aplica un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In situatia in care folosinta este mixta, avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal din totalul kilometrilor, potrivit pct. 12 alin. (6) lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea art. 76 alin. (3) din Codul fiscal. In cadrul determinarii distantei parcurse in interes personal, in vederea determinarii avantajului impozabil, nu se vor lua in considerare Km. parcursi dus-intors de la domiciliu la locul de munca.

Exemplu evaluare avantaj

Un salariat a parcurs intr-o luna 4.500 de km. cu un autoturism a carui valoare de achizitie este de 56.000 lei. Conform foilor de parcurs care se vor intocmi pentru deplasarile in interes de serviciu, chiar daca se deduce doar 50% din cheltuielile autoturismului, avantajul impozabil se va determina proportional cu kilometrii parcursi in interes personal, astfel:

Presupunem 3.950 km conform foilor de parcurs in inters de serviciul si deplasarile dus-intors de la domiciliu la locul de munca, restul  de 550 de km sunt considerati ca fiind in interesul salariatului.
Calcul:
– 56.000 lei x 1,7% = 952 lei;
– 952 lei : 4.500 km = 0,211555 lei/km;
– 0,211555 lei/km x 550 km = 116,35 lei reprezinta avantajul salarial calculat

Din punct de vedere declarativ, societatea are obligatia completarii formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Din punct de vedere contabil, pentru evidentierea avantajelor in natura, poate fi utilizat contul 6421 Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor, prin efectuarea urmatoarelor inregistrari contabile: 6421 Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor = 421 Personal – salarii datorate; 421 Personal – salarii datorate = 4282 Alte creante in legatura cu personalul.

Includerea in statul de salarii este determinata de prevederile fiscale potrivit carora avantajele si avantajele impozabile fac parte din venitul brut lunar din salarii, fiind supuse impozitului pe salarii si contributiilor sociale obligatorii.