In Romania, bursa privata este reglemetata de Legea nr.376/2004 ca fiind:

sprijinul pentru studii acordat, in baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana fizica unui beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tara sau din strainatate

Practic, orice firma (S.R.L., S.N.C,, S.A., etc.) sau activitatea independenta (PFA, I.I. sau I.F.) poate acorda bursa privata in anumite conditii.

Prima conditie o reprezinta obligatia de a incheia un contract cu elevul sau studentul caruia i se plateste bursa privata. Prin acest contract sau prin act aditional se stabileste cuantumul bursei private, fara a exista un plafon maxim sau minim pentru aceasta. In cazul elevilor minori, contractul va fi semnat de tutorele elevului, iar in cazul elevilor/studentilor majori, contractul va fi semnat de catre beneficiari.

Contractul semnat de parti, va fi prezentat de elev sau student la unitatea de invatamant in care studiaza pentru vizarea acestuia. Platitorul bursei poate solicita beneficiarului semnarea unui angajament privind obligatiile ulterioare ale acestuia.

Modele stabilite prin OMFP 1759/2004:    Model Contract bursa privata                  Model angajament

Contractul poate contine clauze prin care sa se stabileasca obligatia beneficiarului de a lucra dupa finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumita perioada, pentru persoana juridica sau fizica ce acorda bursa privata, dar numai pe un post corespunzator studiilor absolvite.

In cazul persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit

Art. 62 lit. o) din Codul fiscal, bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat reprezinta venituri neimpozabile.

Art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, nu sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasiconditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

In cazul persoanelor juridice platitoare de impozit pe venit (microintreprinderile)

Art. 56 (11) Cod fiscal:  Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Astfel se observa ca in acest caz, firmele platitoare de burse private nu beneficiaza de nici o facilitate fiscala.

In cazul persoanelor care desfasoara activitati independente (PFA, I.I., I.F. sau Liber Profesionisti)

Art. 68 (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

Se observa o facilitate fiscala , in sensul ca se poate constitui ca cheltuiala deductibila un procent de 5% din “profit”, adica diferenta între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Incepand cu anul 2018, conform art. 42 alin. (3) din Codul fiscal, entitatile economice care acorda burse private au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private (Formular 107), aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, precum si, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile art. 25 alin. (4) lit. i) – pentru sumele reportate, pana la termenele de depunere a declaratiei 101.

Important de stiut: conform art.7 din legea 376/2004

Bursa privată nu poate fi acordată, în condițiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.