//Accounting

Articole de contabilitate, monografii contabile, documente si declaratii

Bursa privata elevi sau studenti

In Romania, bursa privata este reglemetata de Legea nr.376/2004 ca fiind: sprijinul pentru studii acordat, in baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana fizica unui beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tara sau [...]

Ordin Compensare cu valori mai mici de 10.000 lei

Conform HG nr. 685/1999. formularele care trebuiesc achizitionate de catre ambele firme care fac compensarea, sunt: 1. Ordine de compensare - au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este stricta. 2. Registru de Evidenta a Operatiunilor de Compensari - in care se inscriu, in ordine cronologica: data efectuarii compensarii; procesele-verbale de şedinta in care sunt inscrise [...]