Articole de contabilitate, monografii contabile, documente si declaratii

Ai nevoie de un vehicul pentru un PFA? Ce trebuie sa stii!

Ti-ai deschis un P.F.A. cu modul de impozitare in sistem real si ai nevoie de un vehicul cu care sa rezolvi anumite activitati ale P.F.A.-ului. Modul de dobandire. Varianta cea mai des intalnita, dar poate si cea mai convenabila este sa achizitionezi vehiculul pe persoana fizica (pe CNP) si sa-l dai in folosinta gratuita catre PFA printr-un contract de [...]

Foi de parcurs. Ghidul practic pentru anul 2019

Completarea foilor de parcurs va permite sa respectati legislatia aplicabila pentru mai multe domenii.  Acest articol incearca sa explice importanta foilor de parcurs in activitatea unei companii care utilizeaza vehicule, indiferent daca acestea (vehiculele) sunt in proprietatea sau in folosinta firmei, se organizeaza contabilitatea pentru PFA sau SRL Ce sunt foile de parcurs? din punct de vedere [...]

Bursa privata elevi sau studenti

In Romania, bursa privata este reglemetata de Legea nr.376/2004 ca fiind: sprijinul pentru studii acordat, in baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana fizica unui beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tara sau [...]

Ordin Compensare cu valori mai mici de 10.000 lei

Conform HG nr. 685/1999. formularele care trebuiesc achizitionate de catre ambele firme care fac compensarea, sunt: 1. Ordine de compensare - au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este stricta. 2. Registru de Evidenta a Operatiunilor de Compensari - in care se inscriu, in ordine cronologica: data efectuarii compensarii; procesele-verbale de şedinta in care sunt inscrise [...]