Cine depune

 • persoanele fizice care au obtinut in anul 2018 venituri din activitati independente sau din profesii liberale in Romania si/sau strainatate;
 • persoanele fizice care desfasoara activitati impozitate pe norma de venit in anul 2019;
 • persoanele care vor obtine venituri in anul 2019 trebuie sa declare venitul estimat pentru acest an;
 • persoanele fizice care nu obtin venituri si doresc sa se asigure la SANATATE prin plata optionala a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Termene depunere

Pentru cei care au avut venituri in anul 2018, termenul pentru depunerea declaratiei unice este 15.03.2019.

Persoanele care nu au venituri dar doresc sa plateasca contributia sociala de sanatate, termenul este 15.03.2019.

Pentru personele care incep sa desfasoare activitati independente sau profesii liberale in anul 2019, termenul pentru depunerea declaratiei unice este de 30 de zile calendaristice din ziua in care au inceput activitatea.

Modul de depunere

 • prin intermediul serviciului “Spatiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului “Depunere declaratii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat (semnatura electronica).

Incepand cu anul 2019, depunerea declaratiei unice la ghiseele unitatilor teritoriale ANAF nu mai este posibila.

Comanda Certificat Constatator online

1. Persoane care obtin exclusiv venituri impozitate pe NORMA de VENIT

a. Situatia in care norma de venit anuala este mai mare decat plafonul de 24.960 lei – 12 luni x 2.080 lei (salariu minim).

Vor avea obligatia sa plateasca pana la data de 15.03.2020:

 • impozit pe venit in valoare de 10% din valoarea normei de venit;
 • contributie asigurari sociale in valoare de 25% din suma stabilita de persoana. Aceasta suma nu poate fi mai mica decat 24.960 lei;
 • contributie asigurari sociale de sanatate in valoare de 10% din plafonul de 24.960 lei;

b. Situatia in care norma de venit anuala este mai mica decat plafonul de 24.960 lei – 12 luni x 2.080 lei (salariu minim).

Vor avea obligatia sa plateasca pana la data de 15.03.2020:

 • impozit pe venit in valoare de 10% din valoarea normei de venit.

Optional pot platii si:

 • contributie asigurari sociale in valoare de 25% din suma stabilita de persoana. Aceasta suma nu poate fi mai mica decat 24.960 lei;
 • contributie asigurari sociale de sanatate in valoare de 10% din plafonul de 24.960 lei;

Studiu de caz: Schimbarea sediului profesional dintr-o localitate in care norma de venit pentru activitatea 6202 este de 28.000 lei intr-o localitate in care norma de venit pentru aceasi activitate este de 22.000 lei. Sa presupunem ca mutarea sediului are loc in data de 22.02.2019.

Pentru inceput vom calcula norma de venit anuala astfel:

(28.000 x 2luni “Ianuarie si Februarie”) / 12 luni + (22.000 x 10luni “Martie – Decembrie”) / 12 luni = 23.000 lei

Se observa ca norma de venit anuala se incadreza sub plafonul de 24.960 lei , astfel va aplica situatia de la punctul b.

Persoanele care desfasoara activitati a coror impozitare se face prin stabilirea unei norme de venit , au obligatia sa plateasca pana la data de 15.03.2019 , sumele stabilite prin declaratia unica depusa in anul 2018.

2. Persoane care obtin exclusiv venituri impozitate in SISTEM REAL

a. Situatia in care venitul estimat net (diferenta dintre venituri si cheltuieli fara sa se tina cont de contributiile sociale) este mai mare decat plafonul de 24.960 lei – 12 luni x 2.080 lei (salariu minim)

Vor avea obligatia sa plateasca pana la data de 15.03.2020:

 • impozit pe venit in valoare de 10% din valoarea venitului net;
 • contributie asigurari sociale in valoare de 25% din suma stabilita de persoana. Aceasta suma nu poate fi mai mica decat 24.960 lei;
 • contributie asigurari sociale de sanatate in valoare de 10% din plafonul de 24.960 lei;

b. Situatia in care venitul estimat net (diferenta dintre venituri si cheltuieli fara sa se tina cont de contributiile sociale) este mai mica decat plafonul de 24.960 lei – 12 luni x 2.080 lei (salariu minim).

Vo avea obligatia sa plateasca pana la data de 15.03.2020:

 • impozit pe venit in valoare de 10% din venitul net.

Optional pot platii si:

 • contributie asigurari sociale in valoare de 25% din suma stabilita de persoana. Aceasta suma nu poate fi mai mica decat 24.960 lei;
 • contributie asigurari sociale de sanatate in valoare de 10% din plafonul de 24.960 lei;

Veniturile aferente anului 2018. Indiferent de situatia in care se afla pentru venitul estimat, pentru persoanele care au desfasurat activitati independente sau liberale in anul 2018, este obligatorie calculul venitului net anul pentru anul 2018.