Valabilitate Certificat Constatator

Legea nu instituie in mod expres un termen de valabilitate pentru Certificatele Constatatoare eliberate in temeiul art.4 alin. (2) din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului.

Termenul de valabilitate poate fi impus de autoritatile/institutiile publice sau persoanele juridice care solicita prezentarea Certificatului Constatator.

30 de zile din data eliberarii este un termen des intalnit acceptat in cazul licitatiilor, la banci dar si in cazul unor institutii publice.

certificat constatator online

Certificatul Constatator obtinut online are caracter de original!

Documentele intermediate de Docloud Digitalbiz SRL si eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) au caracter de original chiar daca se obtin online, deoarece se supun dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică (cu modificările şi completările ulterioare) şi dispoziţiilor Legii nr. 451/2004 privind marca temporală (cu modificarile şi completările ulterioare) şi conţin următoarele elemente de siguranţă:

 • Semnătura electronică calificată – asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidenţialitatea documentului şi este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;
 • Marcare temporală – asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data şi ora precizată, confirmând existenţa informaţiilor semnate la un anumit moment de timp;
 • Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului) – reprezintă o modalitate de protecţie a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;
 • Cod de bare – cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informaţii despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un şir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcţionalităţii de “Verificare document” din cadrul serviciului online InfoCert.

Continutul Certificatelor Constatatoare si a documentului “Furnizare Informatii”

Certificat Constatator

 • INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

 • SEDIU PROFESIONAL

 • CAPITAL SOCIAL

 • ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE

 • ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE

 • REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

 • REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)

 • Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

 • Activitatea principală

 • FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI

 • SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

 • SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

 • FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

 • SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL…………..

Furnizare Informatii

 • INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

 • SEDIU PROFESIONAL

 • CAPITAL SOCIAL

 • NATURĂ CAPITAL

 • ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE

 • ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE

 • REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

 • REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)

 • CURATOR / CURATOR SPECIAL

 • Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

 • Activitatea principală

 • Activităţi secundare act constitutiv

 • EMBLEME

 • Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

 • FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI

 • SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

 • SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

 • CONCORDAT PREVENTIV

 • DREPTURI DE PROPRIETATE

 • FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

 • ALTE MENŢIUNI

 • SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL…………..