Documente cu semnătura electronică a ONRC

Prin aplicatia app.docloud.ro se pot completa cereri privind obtinerea de certificate constatatorare semnate electronic de ONRC. Plata se realizează electronic, prin utilizarea unui card bancar sau prin transfer bancar, solicitantul obținând o factură electronică din partea Docloud Digitalbiz SRL.

Datele conţinute de certificatul constatator/furnizarea de informații obținute sunt protejate, astfel încât să asigure:

  • Autenticitatea: documentul obținut este semnat electronic de Registrul Comertului și conține elemente de siguranță, precum codul de bare unic la nivel ONRC și marcajul grafic de pe fundal;
  • Integritatea: informațiile conținute în document nu pot fi modificate după ce acesta a fost emis, conţinutul fiind încriptat şi restricţionat;
  • Data sigură a emiterii: se cunoaște precis momentul în care certificatul a fost emis, prin aplicarea unei mărci temporale unice;
  • Verificarea: documentul poate fi verificat la o dată ulterioară obținerii acestuia, prin utilizarea codului de bare aplicat pe document.

Specimenele de documente eliberate de ONRC prin intermediul app.docloud.ro:

  1. Model – Certificat constatator de bază
  2. Model – Certificat constatator fonduri IMM
  3. Model – Certificat constatator pentru insolvență
  4. Model – Furnizare informații

Accesul în aplicatia app.docloud.ro este securizat și se realizează pe bază de user și parolă.

Plata cu cardul se face prin intermediul procesatorului de plati autorizat MobilPay.

Valoarea juridică a documentelor eliberate de ONRC prin intermediul app.docloud.ro

Documentele furnizate de ONRC se supun dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare

înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”

Totodată, art. 6 din același act normativ mai sus menționat prevede că

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.

Așadar, semnătura electronică are rostul de a asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise. Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite. Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.


Certificatele Constatatoare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului cuprind informații privind starea la zi a unei companii, informații esențiale de natură statutară, financiară și a domeniului de activitate. Aceste certificate sunt necesare, și, de multe ori obligatorii, în a demonstra legitimitatea companiei și în desfășurarea activităților autorizate. Acestea devin documente esențiale pentru companie în relația cu instituții publice sau alte entități (de exemplu: în cazul participării la licitații, solicitării de credite bancare, sau în fața instanțelor judecătorești, etc).