O societate organizeaza un eveniment la care doreste sa premieze cei mai buni clienti. Pentru aceasta, organizeaza o masa festiva la care invita un fotograf pentru a surprinde cateva cadre foto din timpul evenimentului, promitandu-i suma bruta de 500 de lei. In acest sens se intocmeste un contract civil de prestari servicii.  Trebuie specificat inca de la inceput ca fotograful efectueaza un serviciu ocazional a carui durata este de 2 ore.

Fotograful este o persoana fizica neinregistrata fiscal sub o forma economica (SRL, PFA, I.I., I.F. etc.) si nici nu este salariat al societatii platitoare de venit.

Vom analiza modul in care societatea platitoare de venit inregistreaza plata acelui fotograf,  monografia contabila aferenta si obligatiile fiscale.

Poate va intereseaza obtinerea unui certificat constatator in 5 min.

Conform legii 52/2011, art. 1 alin. 1 lit. a  se definește zilierul ca fiind persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Activitatea fotografica presupune o activitate calificata, deci nu putem incadra acea persoana ca zilier pentru prestarea serviciilor.

Conform punctului 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal.

Astfel, potrivit art. 115 din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut platite promise fotografului. In acest caz. impozitul calculat si retinut pentru fotograf, reprezinta si impozitul final.

Pana pe data de 25 ale lunii urmatoare platii venitului si retinerii impozitului se intocmeste si depune  formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice. Totodata , conform art.132 alin.(2) , societatea trebuie sa depuna declaratia 205 pana la data de 31 ianuarie anul urmator.

Monografia contabila pentru plata persoana fizica

Inregistrarea cu cheltuiala aferenta serviciilor catre persoana fizica:

628 = 401     500 lei

Retinerea la sursa a impozitului:

401 = 446    50 lei

Plata sumei nete catre persoana fizica:

401 = 5311/5121    450 lei

Plata impozitului retinut la sursa:

446 = 5121   50 lei

Plata persoana fizica