Introducerea posibilitati de renumerotare a foilor de parcurs pentru o perioada de timp;

Aceasta functie s-a introdus ca o rezolvare a situatiilor cand foile de parcurs nu sunt inregistrate sistematic si in ordine cronologica.