Daca nu vreau sa scad carburantul pe firma, mai am nevoie de foaie de parcurs?

Conform legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, notiunea de lucrator este definita ca fiind: persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum și ucenicii și alți participanți la procesul de muncă, cu excepția persoanelor care prestează activități casnice. Daca pentru indeplinirea unor sarcini de serviciu este necesara [...]