Termeni si Conditii si Politica de procesare a datelor

Termeni si Conditii valabile incepand cu data de 05.09.2019

Prezentele condiţii pentru utilizarea site www.docloud.ro impreuna cu subdomeniile acestuia si pentru suita de aplicatii software “app.docloud.ro” sunt încheiate între Docloud Digitalbiz SRL (CUI: 39268549), cu sediul social în Ploiesti, str. Plugarilor nr. 2-4, judetul Prahova, Romania şi orice persoana care utilizeaza si/sau vizualizeaza continutul site www.docloud.ro si aplicatiile software “app.docloud.ro“. Persoanele care utilizeaza si/sau vizualizeaza site www.docloud.ro si aplicatiile software “app.docloud.ro” sunt considerate persoane care accepta si respecta prezentele Termeni si Conditii.

Avem rugămintea să citiți acesti Termeni si Condiții cu atenție , considerat Contract incheiat intre Docloud Digitalbiz SRL (CUI: 39268549) si persoanele care utilizeaza si/sau vizualizeaza continutil site www.docloud.ro si suita de aplicatii app.docloud.ro.

www.docloud.ro – site de prezentare, impreuna cu subdomeniile sale, aflate in proprietatea Docloud Digitalbiz SRL, cu informatii despre produsele si serviciile Docloud Digitalbiz SRL, precum cu informatii, articole si analize proprii dar si preluate de la terti.

app.docloud,ro – suita de aplicatii software online dezvoltata si aflata in proprietatea Docloud Digitalbiz SRL cu sediul in Ploiesti, str. Plugarilor nr. 2-4, etaj 1, cod postal 100350, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J29/889/2018, C.U.I. 39268549.

Aplicatii software – programe software online care fac parte din suita app.docloud.ro .

Vanzator-Dezvoltator – Docloud Digitalbiz SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Plugarilor nr.2-4, etaj 1, cod poatal 100350, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J29/889/2018, C.U.I. 39268549, denumit in Docloud Digitalbiz SRL

Vizitator site – poate fi orice persoana fizica sau juridica care vizioneaza una sau mai multe pagini si/sau care completeaza formularele de contact/comentarii din site www.docloud.ro impreuna cu subdomeniile acestuia.

Utilizator – poate fi orice persoana juridica care prin reprezentantii sai își deschid CONT in aplicația app.docloud.ro, pentru testarea și/sau utilizare.

Cont – sectiunea din aplicația online app.docloud.ro, formata dintr-o adresa de e-mail si o parola, care permite Utilizatorului sa foloseasca aplicatiile app.docloud.ro. Contul are 2 factori de autentificare, primul prin adresa de email si parola și al doilea prin codul de confirmare primit prin SMS, la numărul de telefon mobil înregistrat de Utilizator in momentul deschiderii contului.

Contract – reprezinta ACORDUL DE UTILIZARE, incheiat la distanta (electronic) intre Vanzator-Dezvoltator si Utilizator/ Vizitator, fara prezenta fizica simultana a partilor. Acordul de utilizare se consiera incheiat, respectiv Termenii si Conditiile acceptate , cand Utilizatorul/Vizitatorul utilizeaza / vizioneaza continutul www.app.docloud.ro si aplicatia app.docloud.ro.

Comunicari Comerciale – mijloc de informare periodic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Codul numeric personal (CNP) – un numar semnificativ care individualizeaza in mod unic o persoana fizica, constituind un instrument de verificare a starii civile a acesteia si de identificare in anumite sisteme informatice de catre persoanele autorizate;

Date cu caracter personal –  orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Date cu caracter personal cu functie de identificare de aplicabilitate generala (date cu caracter special) –  numere prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care au aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala sau de sanatate;

Date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila

DPO – Ofiterul sau Persoana responsabila de protectia datelor cu caracter personal – persoana responsabila de functionarea corespunzatoare a sistemului complex de protectie a informatiei care contine date cu caracter personal, precum si de elaborarea, implementarea si monitorizarea respectarii prevederilor politicii de securitate a detinatorului de date cu caracter personal;

Operator / cotrolor orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ; Operatorul este o persoana subordonata DPO-ului – vezi organigrama atasata;

Persoana imputernicita de catre operator / procesator / procesor / colector / prelucrator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului; Imputernicitul este o persoana subordonata Operatorului-ului – vezi organigrama atasata;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Responsabilul de implementarea, monitorizarea si mentinerea politicii de securitate a datelor cu caracter personal este desemnat in cadrul companiei ca fiind o persoana diferita de DPO, cea mai potrivita persoana fiind Operatorul/Imputernicitul

Responsabil de securitate informatica este o persoana desemnata din companie care gesioneaza sistemul IT

 • Ofiter responsabil cu Securitatea RIC (OSRIC)
 • Administratorul Resurselor Informatice si de Comunicatii (ARIC)
 • Proceduri de operare de securitate (SyOPs)

Stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Utilizator – orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului, a persoanei imputernicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii prelucrarii acestora in viitor;

Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locatia sau miscarile;

Ppseudonimie inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul masurilor tehnice si organizatorice sa se asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Sistem de evidenta inseamna orice set structurat de date cu caracter personal care sunt accesibile in functie de criterii specifice, centralizate, descentralizate sau dispersate pe o baza functionala sau geografica;

Destinatar inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa respecte normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile prelucrarii;

Terta parte inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism, altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucratorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal;

Consimtamantul persoanei vizate inseamna orice indicatie libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc sau ea;

Incalcarea datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvaluirea neautorizata sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod;

Date genetice inseamna date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice care ofera informatii unice despre fiziologia sau sanatatea acelei persoane fizice si care rezulta, in special, dintr-o analiza a unui esantion biologic din natura persoana in cauza;

Date biometrice inseamna date cu caracter personal care rezulta din prelucrarea tehnica specifica referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirma identificarea unica a acelei persoane fizice, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sanatatea inseamna date personale referitoare la sanatatea fizica sau psihica a unei persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii de sanatate, care dezvaluie informatii despre starea sa de sanatate;

Reprezentant inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune care, desemnata de catre operator sau de catre prelucrator in scris in conformitate cu articolul 27 , reprezinta operatorul sau prelucratorul in ceea ce priveste obligatiile care le revin in temeiul prezentului regulament;

Intreprindere inseamna o persoana fizica sau juridica angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma sa juridica, inclusiv parteneriatele sau asociatiile care desfasoara in mod regulat o activitate economica;

Grup de intreprinderi inseamna o intreprindere controlanta si intreprinderile sale controlate;

Reguli corporative obligatorii inseamna politicile de protectie a datelor cu caracter personal care sunt respectate de un operator sau de un operator care este stabilit pe teritoriul unui stat membru pentru transferuri sau un set de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau un prelucrator din una sau mai multe tari terte, grupul de intreprinderi sau un grup de intreprinderi care desfasoara o activitate economica comuna;

Autoritate de supraveghere inseamna o autoritate publica independenta stabilita de un stat membru in conformitate cu articolul 51 ;

Obiectie relevanta si motivata inseamna o obiectie la un proiect de decizie in ceea ce priveste existenta unei incalcari a prezentului regulament sau daca actiunea preconizata in legatura cu operatorul sau operatorul este conforma cu prezentul regulament, ceea ce demonstreaza in mod clar importanta riscurilor prezentate de proiectul de decizie cu privire la drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, la libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii;

Serviciu al societatii informationale inseamna un serviciu, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului (1);

Organizatie internationala inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate de dreptul international public sau orice alt organism constituit din sau in baza unui acord incheiat intre doua sau mai multe tari.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele companiei noastre sunt urmatoarele: DOCLOUD DIGITALBIZ S.R.L., cu sediul in Ploiesti, Prahova, Str. Plugarilor nr.2-4, etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/889/2018, avand Cod Unic de Identificare Fiscala 39268549, capital social 200 lei, ww.docloud.ro, avand urmatoarele date de contact contact@docloud.ro, Telefon/Fax: 0244 700 318, program de lucru Luni – Vineri intre orele 08.00 – 17.00.

Politica noastra de confidentialitate descrie informatiile cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care le furnizati pe www.docloud.ro („Site-ul” nostru), pe app.docloud.ro (aplicatia noastra online) si modul in care aceste informatii pot fi utilizate sau divulgate de noi.
Mai jos, va aducem la cunostiinta modalitatile si scopurile in care colectam datele dvs., in ce situatii le transferam, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, detaliem modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

Datele cu caracter personal introduse in www.docloud.ro si app.docloud.ro vor fi prelucrate și/sau transferate, in baza consimțământului dumneavoastra, in conformitate cu legislatia locala aplicabila si cu Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), si orice alte reglementari aplicabile la nivel european sau local, adoptate in contextul GDPR, in urmatoarele scopuri , fără ca acestea să fie limitative, ci au un caracter enunțiativ:

 • pentru a va da curs solicitarilor dvs, cu privirea la serviciile si produsele noastre,
 • analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile noastre
 • pentru a putea gestiona si administra relatia contractuala cu toti clientii nostri
 • pentru a ne prezenta Site-ul si continutul acestuia intr-un mod adecvat si eficient pentru dumneavoastra si computerul dumneavoastra, in vederea eficientizarii colaborarii noastre;
 • pentru a va furniza informatiile suplimentare pe care ni le solicitati;
 • pentru a va informa despre noile noastre produse, sau despre modificarile aduse acestora, inclusiv direct marketing sau evenimente promotionale odata ce avem acordul dvs.
 • securitatea si imbunatatirea Site-ului nostru.
 • pentru a va aduce la conostiinta ofertele noastre, inclusiv brosura/revista noastra, atat pe email cat si fizic
 • pentru identificarea intereselor dvs. prin campaniile noastre realizate cu ajutorul Facebook sau Google
 • în orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.
 • in scopul furnizarii serviciilor prin intermediul platformei online app.docloud.ro si a site-lui www.docloud.ro pentru generarea documentelor si mesajelor solicitate de dvs in cadrul platformei (certificate constatatoare, foi de parcurs, documente  pentru inregistrarile la ONRC, ANAF, sau I.T.M., precum si orice alt document sau mesaj generat cu ajutorul platformei si site-lui mai sus enumerate).
 • oferirea de consultanta si/sau suport tehnic, conform solicitarii primite de la dvs;
 • gestionarea sau administrarea relatiei de afaceri a dumneavoastra sau a organizatiei dumneavoastra cu Docloud Digitalbiz SRL, inclusiv servicii de procesare a platilor, contabilitate, auditare, facturare si incasare, asistenta;
 • respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor), obligatii de verificare a conformitatii sau de inregistrare, obligatii de raportare;

Consintamantul dumneavoastra este considerat ca fiind acordat in momentul in care inregistrati un cont in platforma app.docloud.ro si vizionati site www.docloud.ro impreuna cu subdomeniile sale.

Un alt temei juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este si interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site și de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Alte temeiuri in baza cărora prelucram datele personale 

 • când există o obligație contractuală (un contract între Vanzator-Dezvoltator. și un utilizator/vizitator);
 • pentru a respecta o obligație legală (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor, obligatii de verificare a conformitatii sau de inregistrare, obligatii de raportare, obligatiile contabile si fiscale, etc;);

2. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Prezenta politica se aplica angajatilor, clientilor, furnizorilor si partenerilor Docloud Digitalbiz SRL.

Colaborăm cu un număr select de furnizori si parteneri de încredere pentru anumite servicii de analiză, prelucrare și / sau stocare a datelor , marketing , gazduire site, servicii tehnice de asistență sau contact (chat, convorbiri telefonice, email, etc.), alte autoritati și institutii publice, contabili, auditori, avocati si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date personale. Acești furnizori de servicii sunt selectați cu atenție și îndeplinesc standarde înalte de protecție și securitate a datelor. Împărtășim doar informațiile care sunt necesare pentru serviciile oferite și obligăm contractual, ca acesti destinatari să păstreze orice informație pe care o împărtășim cu caracter confidențial și să prelucreze datele cu caracter personal doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, scopurilor descrise mai sus, precum si in contextul prezentat.

Furnizorii si partenerii Docloud Digitalbiz SRL cu ajutorul carora noi prelucram datele personale, au calitatea de persoane împuternicite.

Toate persoanele imputernicite cu care lucram sunt firme din Romania, Uniunea Europeana sau orice stat cu regim de protectie adecvat ori alt temei stabilit conform capitolului V din GDPR.

Enumeram cei mai importanti furnizori imputerniciti:

Amazon Web Services Emea SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE – 38 Avenue JOHN F. KENNEDY, L-1855 Luxembourg

Google Ireland Limited – Gordon House Barrow Street Dublin 4  Ireland

Hotjar Limited – Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram, pot include, dar nu se limiteaza la urmatoarele categorii:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastră,, prenume sau inițiale părinți, cod numeric personal, starea civila, adresa postala, cetățenia, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail, inregistrari si copii ale corespondentei (inclusiv adrese de e-mail), in cazul in care ne contactati si accesati online serviciile de achizitii de produse oferite de Site-ul nostru, dar si serviciile de curierat, pentru livrarea produselor comandate.
 • Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu societatea noastra sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: plati efectuate, informatii privind nevoia dvs. de o anume oferta sau categorie de produse/servicii
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastra la punctele noastre de lucru, la sediu sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;
  Informatii pe care le colectam cand navigati pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri sau tehnologii similare, detaliate mai jos.
  Detalii de utilizare
  Detalii de utilizare si adrese IP. Putem colecta informatii statistice cu privire la echipamentele, actiunile si tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informatii deriva din vizita si navigarea dumneavoastra pe Site. Informatiile pot include, de exemplu:

  • trafic, date privind jurnale si alte date de comunicare;
  • informatii cu privire la resursele pe care le accesati;
  • informatii cu privire la computerul si conexiunea dumneavoastra la internet (de exemplu,
  • inclusiv adresa dumneavoastra IP, sistemul de operare si tipul de browser), pentru
  • administrarea sistemului;
  • Cookie-uri. Putem obtine informatii referitoare la utilizarea generala a internetului de catre dumneavoastra utilizand cookie-uri. Un cookie este un mic fisier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastra. Utilizarea cookie-urilor ne ajuta sa ne imbunatatim Site-ul si sa oferim un serviciu mai bun si mai personalizat, ceea ce ne permite sa:
   • estimam dimensiunea publicului si tiparele de utilizare;
   • o stocam informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, ceea ce ne permite sa
   • o ne personalizam Site-ul in conformitate cu interesele dumneavoastra individuale;
   • o sa va recunoastem atunci cand reveniti pe Site-ul nostru.

Daca nu doriți utilizarea cookie-urilor, puteți folosi setarile browserului preferat pentru stergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac acelasi lucru:

DATE CU CARACTER PERSONAL ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

In cazul in care furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele prezentate in acest document, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal trebuie actualizate (ex daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail) sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail (contact@docloud.ro) la Docloud Digitalbiz SRL. Nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In acelasi timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

4. Perioada stocarii datelor

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor indicate in sectiunea prezentata mai sus sau respectiv pe perioada in care ne aflam in relatii contractuale. Vom inceta sa le prelucram, cand, in acest context nu mai sunt necesare ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive care justifica prelucrarea acestora in continuare.

5. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiati in legatura cu procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Informatiile le veti primi in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. informatiile va vor puteat fi furnizate si verbal. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale, fara a aduce insa atingere obligatiilor legale ce cad in sarcina subscrisei.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor.
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, inclusiv in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: nu mai exista raport in baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legale si/sau legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi sau printr-o solicitare in acest sens transmisa la adresa de email contact@docloud.ro.

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea.

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturilor va trebui sa ne contactati prin intermediul postei electronice la adresa contact@docloud.ro in cadrul careia sa ne oferiti informatiile necesare pentru indentificarea dvs. si dreptul care doriti sa il exercitati

Pentru a va exercita drepturile dumneavoastra, puteti depune o cerere, semnata si datata in scris la adresa fizica sau puteti sa o transmiteti la adresa Ploiesti, Prahova, str. Plugarilor nr. 2-4 destinatar Docloud Digitalbiz SRL

PLANGERI SI/SAU SESIZARI CU PRIVIRE LA INCALCAREA DREPTURILOR

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere, semnata si datata la urmatoarea adresa de email: contact@docloud.ro.

In cazul in care aveti orice ingrijorare referitoare la o potentiala incalcare a dreptului dvs. privind confidentilalitatea datelor cu caracter personal, puteti sa ne transmiteti o informare in acest sens pe adresa de mail de mai sus si in cel mai scurt timp posibil va vom contacta si vom solutiona amiabil solicitarea dvs..

Vom lua in considerare orice solicitari sau informari pe care le primim si va vom transmite un raspuns intr-un termen de maxim 30 de zile. Aveti dreptul de a contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti.

CUM PROTEJAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Docloud Digitalbiz S.R.L. pune în aplicare măsuri de siguranță (SSL, serveside encription, ultimele versiuni de soft, backup automat, datacenter, acces limitat, etc. ) administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri, parte din acestea detaliate in Sectiunea Securitatea datelor, confidențialitatea și securitatea

CONDITII UTILIZARE TEAMVIEWER

Docloud Digitalbiz SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru programele instalate pe computer sau software-ul pentru protejarea acestora (scanere antivirus sau firewall).
Docloud Digitalbiz SRL nu își asumă nicio răspundere pentru defectele pe care nu le-a cauzat, chiar dacă acestea apar la un moment similar celui în care a fost acordat suportul.
Docloud Digitalbiz SRL vă asigură că angajații noștri sunt pregătiți corespunzător și respectă obligațiile de protectie a datelor.
Asistenta online la distanta la distanță este efectuată doar cu acceptul expres al dvs, prin furnizarea ID-ului si parolei.

 • Consultantul Docloud nu vă poate vizualiza PC-ul fără permisiunea dvs. exprimată.
 • Consultantul Docloud nu poate lucra cu dvs. fără permisiunea dvs. exprimată.
 • Datele nu pot fi șterse de pe PC-ul dvs. neobservate și fără permisiunea dvs
 • Puteți întrerupe sesiunea comună în orice moment.

Politica securitate TEAMVIEWER

Vă mulțumim pentru accesarea platformei online docloud.ro , apartinând Docloud Digitalbiz SRL reprezentată de siteul web www.docloud.ro si de aplicatia online app.docloud.ro

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o importanță vitala pentru noi. Docloud Digitalbiz SRL nu oferă informația colectată unor terți fară consimțământul dumneavoastră expres si prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi catre terțe retele de publicitate sau catre siteuri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Docloud.ro folosește JWT (Json Web Token) pentru autentificare. Acest token unic este alocat la autentificare și salvat în baza de date locală a site-ului. Acest token este reînoit pe parcursul utilizării aplicației si expiră după maximum 24 de ore la ultima utilizare a lui.

Stocare a datelor
Toate datele colectate prin intermediul aplicatiei app.docloud.ro și a site-lui www.docloud.ro sunt stocate electronic în Frankfurt Germania Europa în infrastructura Amazon Web Services, centrul de date eu-central-1. Serverele noastre de aplicații și serverele de baze de date rulează în interiorul unui server Amazon VPC, Virtual Private Cloud. Baza de date este accesibilă numai de pe serverele de aplicații și nu se permite conectarea la baza de date a unor surse externe. Timpurile noastre de păstrare a datelor sunt:

 • pe toata durata de utilizare a aplicatie de către dvs.;
 • 2 zile dupa renunțarea la utilizarea aplicației;
 • 2 zile dupa transmiterea comenzii de stregere. Comanda de stergere se face de catre dvs. prin lansarea comenzii “Sterge” din aplicație, sau prin transmiterea unei solicitari in scris prin intermediul poștei electronice la adresa contact@docloud.ro

Confidențialitatea vizitatorilor / utilizatorilor
Adresele IP sunt stocate doar la autentificare și sunt întotdeauna suprimate. Am stabilit ultimul octet de adrese IPv4, toate conexiunile la site www.docloud.ro si la aplicatia app.docloud.ro se fac prin IPv4, la 0 pentru a ne asigura că adresa IP completă nu este niciodată scrisă pe disc. De exemplu, dacă adresa IP a unui utilizator este 1.2.3.4, aceasta va fi stocată ca 1.2.3.0. Primii trei octeți ai adresei IP sunt folosiți numai pentru a determina locația geografică a vizitatorului.

Colectarea și transmiterea datelor
Firewall-urile sunt expuse doar porturile necesare prin internet și între diferite servere. Software-ul sistemului de protecție împotriva intruziunilor (IPS) este în vigoare ca un al doilea strat de securitate, care va bloca accesul imediat ce se detectează orice activitate de conectare suspectă.
Docloud.ro transmite date din browserul vizitatorului către sistemul nostru folosind HTTPS.
Suita de protocoale și criptare utilizate pentru criptarea datelor în tranzit sunt disponibile la sfârșitul acestui articol.

Accesul și autentificarea datelor
Numai personalul certificat de Amazon care necesită un astfel de acces pentru a-și îndeplini munca în mod eficient li se oferă acest tip de acces. Diferitilor ingineri li se acordă diferite drepturi de acces la diferite componente ale sistemului, în funcție de ceea ce necesită jobul lor. Inginerii care au acces, au propriile lor credențiale și acestea sunt valabile numai atunci când sunt utilizate din anumite IP-uri. Autentificarea bazată pe cheie SSH este utilizată pentru accesul serverului.

Datele colectate prin site www.docloud.ro si aplicatia app.docloud.ro sunt rezervate exclusiv pentru utilizare de către utilizatorii și clienții noștri. Docloud.ro nu folosește datele colectate sub nici o formă sau cu excepția cazului în care consimțământul este dat oficial de către un administrator al contului Docloud, prezentând clar pentru ce vor fi utilizate datele.

Acces la date și backup
La docloud.ro folosim replicarea bazei de date pentru a vă păstra datele în siguranță în caz de defecțiune a sistemului. Copiile de rezervă complete ale bazei de date sunt luate în fiecare zi, stocate pe Amazon Cloud Storage (AWS S3) și păstrate timp de trei zile ca o copie electronică. În cazul în care două sau mai multe noduri ale bazei de date vor eșua concomitent, va trebui să revenim la o copie de rezervă.

Conformități, certificate și audituri
Docloud.ro folosește Amazon Web Services (AWS) unde se află datele operatorului de date. Certificările și rapoartele de audit pentru AWS sunt:

Certificarea ISO-27001 pentru AWS: https://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
Rapoarte de audit ale părților terțe SOC2 pentru AWS: https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/

Docloud.ro a finalizat un proces de autoevaluare (SAQ-A) care ne permite să acceptăm plăți care nu sunt prezente prin externalizarea completă a tuturor funcțiilor de date ale deținătorului de card către furnizorul nostru terț, NETOPIA Payments SRL, inregistrata in Bucuresti RO15565496, J40/9170/2003 , sediu social: Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 020335, fără stocare electronică, procesare sau transmiterea datelor deținătorului de card pe infrastructura docloud.ro .

Docloud.ro Arhitectură și securitate
Datele aflate în tranzit sunt criptate folosind următoarele protocoale și cifrări:

Protocoale SSL
TLSv1.2

Cifre SSL

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

Certificare Docloud Digitalbiz SRL

Docloud Digitalbiz SRL are personal certificat pentru administrarea serverelor AMAZON – vezi certificarea AMAZON

Docloud Digitalbiz SRL ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale pe care le furnizați pe platforma docloud.ro,  de manipularea accidentală sau intenționată, pierderea, distrugerea sau accesul părților neautorizate, împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplică și în cazul oricăror servicii externe achiziționate. Verificăm eficacitatea măsurilor noastre de protecție a datelor și le îmbunătățim în mod continuu în conformitate cu dezvoltarea tehnologică. Orice date personale sau fisiere introduse sunt criptate în timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.

Accesul dumneavoastra la anumite servicii si informatii din cadrul aplicatiei este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. Docloud Digitalbiz SRL nu va va cere niciodata parola conturilor dvs in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim deci sa nu dezvaluiti aceasta parola persoanelor care va cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie sa va amintiti sa semnati “deconectare” / “log off” / “sign out” din contul dumneavoastra in platforma online oferita de Docloud Digitalbiz SRL, la sfarsitul fiecarei sesiune de utilizare a acestora. Va sfatuim de asemenea sa inchideti fereastra browserului in care ați lucrat la sfarșitul navigării dumneavoastră în aplicația sau serviciile furnizate de Docloud Digitalbiz SRL .

Informațiile dumneavoastra personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și sunt accesibile doar de un număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor. În plus, toate informațiile sensibile / financiare furnizate sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

Implementăm o varietate de măsuri de securitate atunci când un utilizator plasează o comandă care intră, transmite sau accesează informațiile sale pentru a menține siguranța informațiilor dumneavoastra personale.

Aceste sfaturi sunt destinate sa înlature accesul persoanelor neautorizate la informatiile dumneavoastra personale sau la corespondenta dumneavoastra atunci cand lucrati intr-o retea de computere aflata intr-un loc public sau chiar la serviciu, daca poate accesa si altcineva computerul dumneavoastra

În momentul in care noi primim informatiile transmise de dumneavoastra insa, va garantam ca vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora in sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia romana in vigoare.

Desi gradul de certificare a personalului Docloud Digitalbiz SRL se află la cele mai înalte standarde si securitatea serverelor Amazon este recunoscută ca printre cele mai puternice din lume, vizitatorii site www.docloud.ro si ultilizatorii app.docloud.ro, vor avea responsabilitati privind:

 • stabilirea de proceduri privind securitatea modului de utilizare a site www.docloud.ro si app.docloud.ro prin:
  • stabilirea de parole puternice pentru accesul in contul deschis in app.docloud.ro;
  • utilizarea autentificarii cu 2 factori :adresa email si parola + cod siguranta primit prin SMS;
  • configurare sistemelor de operare, retea si firewall, pentru echipamentele utilizate;
  • instruirea continua a presonalului propriu privind securitatea datelor.
 • gestionarea contului deschis pe app.doclodu.ro, utilizatorilor si a paroleleor de acces;
 • datele personale introduse in aplicatia app.docloud.ro.

Ce sunt cookie-urile

Așa cum este practica obișnuită cu aproape toate site-urile profesionale, acest site utilizează module cookie, care sunt fișiere mici care sunt descărcate pe computer, pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe internet. Această pagină descrie informațiile pe care le colectează, modul în care o folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie-uri. Vom împărtăși, de asemenea, modul în care puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri, însă aceasta poate incetini sau strica anumite elemente ale funcționalității site-ului.
Pentru mai multe informații generale despre modulele cookie, consultați articolul Wikipedia despre cookie-urile HTTP.

Cum folosim cookie-urile

Utilizăm cookie-urile pentru mai multe motive detaliate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitățile și funcțiile pe care le adaugă pe acest site. Este recomandat să lăsați toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl furnizam si-l utilizați.

Dezactivarea modulelor cookie

Puteți preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browserul dvs. (consultați asistența browserului dvs. pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și funcții ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați modulele cookie. Puteți afla cum să gestionați modulele cookie în browserul dvs. web, urmând Ghidul cookie-urilor browserului.

Contextul legislativ

Conform cerintelor Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dvs. ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR si a Directivei E-Privacy.

In special, Regulamentul GDPR ne obliga, in primul rand, sa oferim posibilitatea ca utilizatorul sa-si exprime sau, dupa caz, sa-si retraga oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, sa rectifice continutul datelor cu caracter personal sau sa solicite transferul datelor cu caracter personal catre un alt operator, iar, in al doilea rand, sa informam utilizatorul despre continutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, ce categorii de date personale ale utilizatorului  sunt prelucrate de cookie-urile noastre, ce facem cu informatiile obtinute de cookie-uri si unde stocam respectivele informatii, oferirea unui nivel de securitate ridicat asupra informatiilor colectate de cookie-uri, posibilitatea utilizatorului de a bloca oricand rularea oricarui sau a tuturor cookie-urilor de site-ul nostru, precum si stergerea informatiilor colectate de cookie-uri.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestor norme juridice, va rugam sa accesati urmatoarele link-uri:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate. Aveti dreptul de a accesa si de a rectifica (corecta) inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte. Ne puteti solicita sa stergem aceste date sau sa incetam prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor exceptii. De asemenea, ne puteti solicita incetarea utilizarii datelor dvs. in scopuri de marketing direct. Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de protectie a datelor daca aveti suspiciuni cu privire la modul in care prelucram datele dvs. personale. Cand este posibil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs. – sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise. Puteti solicita, de asemenea, informatii suplimentare despre: scopul prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informatiilor si cat timp vor fi stocate. Daca doriti sa executati oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa contactati Docloud Digitalbiz SRL la adresa de email contact@docloud.ro, oricand.

Datele de contact ale autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

Consimtamantul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor

Odata ce ati accesat site-ul nostru veti fi intampinat de un mesaj prin care vi se va cere consimtamantul cu privire la Termenii si Conditiile care contin si prezentele politici de cookie-uri, cu care  care veti fi sau nu de acord sa le folosim pe durata vizitei dvs. pe site-ul nostru. De asemenea, este important de retinut ca prin consimtamantul dat in sensul utilizarii cookie-ului/urilor respectiv/e veti fi de acord si cu stocarea in conditii de siguranta a informatiilor colectate de cookie-ul/-urile cu care ati fost de acord.

Precizam ca oricand veti avea posibilitatea sa blocati rularea cookie-urilor asa cum fiecare browser de navigare are configurarea de blocare.

Care este durata de viata a unui cookie

Cooki-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (cookie-urile de sesiune) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul paraseste website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-urile persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment.

Cookie-urile pe care le-am stabilit

 • Cookie-urile legate de cont

Dacă creați un cont pe site sau aplicatia noastar, atunci vom folosi module cookie pentru gestionarea procesului de înscriere și a administrării generale. Aceste cookie-uri vor fi, de obicei, șterse atunci când vă deconectați, însă în unele cazuri acestea pot rămâne ulterior pentru a vă aminti preferințele site-ului atunci când sunteți deconectat.

 • Cookie-urile asociate autentificari in cont

Utilizăm cookie-urile atunci când sunteți conectat, astfel încât să ne amintim de acest fapt. Acest lucru vă împiedică să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste cookie-uri sunt în general eliminate sau șterse atunci când vă deconectați, pentru a vă asigura că puteți accesa doar caracteristicile și zonele restricționate când sunteți conectat (ă).

 • Newsletters

Acest site oferă servicii de abonare la buletine de știri sau e-mail, iar modulele cookie pot fi folosite pentru a vă reaminti dacă sunteți deja înregistrat și dacă doriți să afișați anumite notificări care ar putea fi valide doar pentru utilizatorii abonați / abonați.

 • Cookie-urilor asociate ordinelor de prelucrare a comenzilor

Acest site oferă servicii de comerț electronic sau de plată, iar unele cookie-uri sunt esențiale pentru a vă asigura că comanda dvs. este reținută între pagini, astfel încât să o putem procesa în mod corespunzător.

 • Cookie-uri legate de sondaje sau anchete

Din când în când, oferim anchete de utilizatori și chestionare pentru a vă oferi informații interesante, instrumente utile sau pentru a înțelege mai bine baza noastră de utilizatori. Aceste anchete pot utiliza cookie-uri pentru a vă aminti cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate corecte după ce schimbați paginile.

 • Cookie-urile asociate formularelor de contact

Când trimiteți date către un formular, cum ar fi cele găsite în paginile de contact sau formularele de comentarii, modulele cookie pot fi setate pentru a vă aminti detaliile utilizatorului pentru corespondență viitoare.

 • Cookie pentru preferințe site

Pentru a vă oferi o experiență extraordinară pe acest site, vă oferim funcția de setare a preferințelor pentru modul în care acest site rulează atunci când îl utilizați. Pentru a vă aminti preferințele, trebuie să setați cookie-urile astfel încât aceste informații să poată fi apelate ori de câte ori interacționați cu o pagină este afectată de preferințele dvs.

Cookie-urile de la parti terte

În unele cazuri speciale folosim de asemenea cookie-uri furnizate de terțe părți de încredere. Următoarea secțiune detaliază care sunt cookie-urile terță parte pe care le-ați putea întâlni prin acest site.

 • Acest site utilizează Google Analytics, una dintre cele mai răspândite și mai sigure soluții de analiză de pe web, pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site și paginile pe care le vizitați, astfel încât să putem continua să producă conținut interesant. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.
 • Analiștii diverselor parti terta sunt utilizați pentru a urmări și a măsura utilizarea acestui site, astfel încât să putem continua să producă conținut interesant. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site-ul sau paginile pe care le vizitați, ceea ce ne ajută să înțelegem cum putem îmbunătăți site-ul pentru dvs.
 • Din când în când, încercăm noi caracteristici și facem modificări subtile ale modului în care site-ul este livrat. Atunci când testați în continuare funcții noi, aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a vă asigura că beneficiați de o experiență consistentă în timp ce vă aflați pe site, asigurându-vă în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.
 • Pe măsură ce vindem servicii, este important să înțelegem statisticile despre numărul de vizitatori pe site-ul nostru care fac efectiv o achiziție și, ca atare, acesta este tipul de date pe care aceste cookie-uri le vor urmări. Acest lucru este important pentru dvs., deoarece înseamnă că putem să facem cu exactitate previziuni de afaceri care să ne permită să monitorizăm costurile de publicitate și de produs pentru a vă asigura cel mai bun preț posibil.
 • Utilizăm anunțuri pentru a compensa costurile de rulare a acestui site și pentru a oferi finanțare pentru dezvoltarea ulterioară. Cookie-urile de publicitate comportamentale utilizate de acest site sunt concepute astfel încât să vă asigurăm că vă oferim cele mai relevante anunțuri acolo unde este posibil prin urmărirea anonimă a intereselor și prezentarea unor lucruri similare care ar putea fi de interes.
 • Mai mulți parteneri promovează în numele nostru și cookie-urile de urmărire afiliate ne permit să vedem dacă clienții noștri au venit pe site printr-unul din site-urile noastre partenere, astfel încât să le putem acorda în mod corespunzător și, dacă este cazul, să permită partenerilor noștri afiliați să furnizeze orice bonus pe care îl pot vă oferă o achiziție. De asemenea, folosim butoane și / sau pluginuri de social media pe acest site care vă permit să vă conectați cu rețeaua socială în diferite moduri. Pentru ca acestea să funcționeze următoarele site-uri media sociale inclusiv; {facebook, google+, youtube, whatup, skype} vor seta cookie-uri prin site-ul nostru, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți profilul dvs. pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le dețin pentru diferite scopuri prezentate în confidențialitatea lor politici.
CookieTipDuratăDescriere
_gaHTTP2 yearsCookie-urile statistice ajută proprietarii site-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
_gatHTTP1 dayUtilizat de Google Analytics pentru a reduce rata solicitărilor.
_gidHTTP1 dayÎnregistrează un cod unic care este folosit pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.
ads/ga-audiencesPixelSessionUtilizat de Google AdWords pentru a reangaja vizitatorii care sunt susceptibili să se transforme în clienți pe baza comportamentului online al vizitatorilor pe site-uri web.
CookieConsentHTTP1 yearStochează statutul de consimțământ pentru modul cookie al utilizatorului pentru domeniul curent
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent1 yearCookie care ține evidența modulelor cookie pe care le-ați aprobat.
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent1 yearCookie care ține evidența modulelor cookie pe care le-ați aprobat.
debugHTMLPersistent
device-referrerHTTPSessionFolosit pentru a retine de unde a apărut cererea. 
device-sourceSession4 monthsAcesta este un cookie setat pentru a determina de unde ați venit pe site.
GPSHTTP1 dayÎnregistrează un ID unic pe dispozitive mobile pentru a permite urmărirea pe baza locației GPS geografice.
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-chat-window-stateHTTPSessionCookie-ul retine starea (activ, inactiva) ferestrei de chat HelpCrunch de pe site.
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-device-referrerHTTPSessionFolosit pentru a retine de unde a apărut cererea de pe HelpCrunch. 
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-device-sourceHTTPSessionCookie-ul retine tipul device-ului (laptop, telefon, etc.) cu care accesati site-ul.
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-page-viewsHTTPSessionCookie-ul retine numarul de vizite pe care o pagina l-a avut.
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-popupsHTTPSessionFolosit pentru a retine daca utilizatorul a vazut pop-ulul HelpCrunch.
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-visit-end-timeHTTPSessionCookie-ul retine ora incheierii vizitei pe site.
helpcrunch.com-helpcrunch-3390-visit-start-timeHTTPSessionCookie-ul retine ora inceperii vizitei pe site.
IDEHTTP1 yearFolosit de Google DoubleClick pentru a înregistra și a raporta acțiunile utilizatorului site-ului după ce a vizualizat sau a făcut click pe unul dintre anunțurile agentului de publicitate, în scopul de a măsura eficacitatea unui anunț și de a prezenta anunțuri direcționate utilizatorului.
NIDHTTP6 monthsÎnregistrează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului returnat. ID-ul este utilizat pentru anunțurile direcționate.
PREFHTTP8 monthsÎnregistrează un cod unic utilizat de Google pentru a păstra statistici despre modul în care vizitatorul folosește videoclipuri YouTube pe site-uri diferite. 
rc::aHTMLPersistentAcest cookie este folosit pentru a distinge între oameni și roboți.
rc::bHTMLSessionAcest cookie este folosit pentru a distinge între oameni și roboți.
rc::cHTMLSessionAcest cookie este folosit pentru a distinge între oameni și roboți.
test_cookieHTTP1 dayFolosit pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri. 
viewed_cookie_policyThird party1 yearÎnregistrează dacă utilizatorul a văzut sau nu politica de confidențialitate a site-ului.
VISITOR_INFO1_LIVEHTTP179 daysSe încearcă să se estimeze bandwith-ul utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate
YSCHTTPSessionÎnregistrează un ID unic pentru a păstra statisticile privind ce videoclipuri YouTube au văzut utilizatorul
yt-remote-connected-devicesHTMLPersistent Stochează preferințele utilizatorului video utilizând video YouTube încorporat 
yt-remote-device-idHTMLPersistentStochează preferințele utilizatorului video utilizând video YouTube încorporat 
yt-remote-fast-check-periodHMTLSessionStochează preferințele utilizatorului video utilizând video YouTube încorporat 
yt-remote-session-appHTMLSessionStochează preferințele utilizatorului video utilizând video YouTube încorporat
yt-remote-session-nameHTMLSessionStochează preferințele utilizatorului video utilizând video YouTube încorporat

Mai multe informatii

Sperăm că a clarificat lucrurile pentru dvs. și așa cum a fost menționat anterior dacă există ceva care nu este sigur dacă aveți nevoie sau nu este mai sigur să lăsați cookie-urile activate în cazul în care nu interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru. Această politică de cookie-uri a fost creată cu ajutorul Regulatorului de cookie-uri GDPR Generator. Cu toate acestea, dacă cauți mai multe informații, atunci ne puteți contacta prin una dintre metodele de contact preferate:

Acesta este un Acord de licență pentru utilizatorii aplicatiilor software app.docloud.ro realizate si distribuite de Docloud Digitalbiz SRL impreuna cu toate versiunile, caracteristicile, materialele, tutorialele video, aplicațiile și modulele aferente.

UTILIZÂND APLICATIILE SOFTWARE AFLATE IN PROPRIETATE DOCLOUD DIGITALBIZ SRL, SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD DE LICENTA.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU UNUL DIN TERMENII ACESTUI  ACORD DE LICENTIERE, VĂ RUGĂM SĂ NU MAI UTILIZAŢI APLICATIILE NOASTRE!

1. ACORDAREA LICENŢEI
a. Acesta este un model cadru de licenţă pentru produsele noastre software. Acordurile de licenţă efective, unde se specifica exact tipurile, versiunile, cantitățile și perioadele de valabilitate ale licențelor pe care vi le-am acordat, le gasiţi în cadrul contului dvs.
b. Licența vă dă dreptul să utilizați in mod clouding, una sau mai multe aplicatii software din cadrul suitei app.docloud.ro, instalata pe serverele alese de Docloud Digitalbiz SRL.
c. Licența se acordă pe utilizator și cuprinde un număr de stații care pot accesa aplicatiile din suita app.docloud.ro
d. Toate drepturile asupra aplicatiilor software din suita app.docloud.ro, care nu sunt acordate in mod expres sunt rezervate de către Docloud Digitalbiz SRL.
e. Acordul de licență împreună cu factura de achiziție a serviciilor de utilizare, sunt documentele prin care justificați utilizarea legala a produselor noastre software în fața organelor de control.
f. În cazul în care se se instalează o versiune nouă (actualizare) NU se asigură revenirea la versiunea anterioară a bazelor de date.
g. Licența acordată este neexclusivă, netransferabilă, iar sfera ei de acțiune depinde de tipul de licență pe care îl achiziționați.
h. Procesul verbal de punere în funcţiune pentru aplicatiile software app.docloud.ro nu este obligatoriu şi este asimilat cu utilizarea produselor de catre Utilizator. Atât timp cât produsul a fost utilizat de către Cumparator (Utilizator) pe o perioadă de 15 zile sau mai mult, aplicatiile software app.docloud.ro sunt considerate puse în funcţiune şi nu mai este necesară semnarea unui proces verbal de punere în funcţiune si receptie.
i. Prezentul acord de licența este disponibil pe site www.docloud.ro şi poate fi actualizat de catre Docloud Digitalbiz SRL cu instiintarea Utilizatorilor. Instiintarea se face prin actualizarea datei la rubrica “Ultima actualizare:__/__/__ ” si prin mesaj postat in aplicatia app.dolcloud.ro. In situatia in care Utilizatorii nu mai sunt de acord cu Termenii si Conditiile actualizate vor transmite prin email contact@docloud.ro, Docloud Digitalbiz SRL care sunt motivele pentru care nu sunt de acord cu Termenii si Conditiile actualizate. Aceste motive vor fi analizate de catre Docloud Digitalbiz SRL in termen de 5 zile de la primirea motivelor., urmand ca sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile de la primirea motivelor.

2. RESTRICŢII
Nu puteți, direct sau indirect:
a. Să utilizați aplicatia app.docloud.ro fără o acceptarea termenilor si conditiilor.
b. Să utilizați pachetele suplimentare ala aplicatiei app.docloud.ro fără a face plata contractului de achiziţie servicii sau in afara perioadei de incercare acordate de Docloud Digitalbiz SRL.
c. Să transferați, să cesionați sau să sub-licențiați drepturile dumneavoastră de utilizare unei alte persoane sau entități și nici să utilizați ori să permiteți utilizarea aplicatiilor software pentru serviciile unor terți.
d. Să modificați, să corectați ori să adaptați în vreun alt fel aplicatia app.docloud.ro sau să decompilați, să decriptați, să dezasamblați, să aplicați tehnici de inginerie inversă sau să încercați să reconstruiți ori să descoperiți vreun cod sursă ori idei de bază, algoritmi, formate de fișier sau interfețe de programare sau interoperabilitate ale produsului sau ale oricărui alt fișier conținut sau generat prin utilizarea produsului ori să reduceți în vreun alt fel aplicatia app.docloud.ro la o formă care poate fi citită de oameni.
e. Să ocoliți sau să furnizați o metodă de ocolire a Măsurilor de protecție tehnologică aferente aplicatiilor software în ceea ce privește utilizarea acestuia fără a achiziționa o licența valida de la Docloud Digitalbiz SRL.

3. CONFIDENŢIALITATE
Produsul nostru include elemente importante (de ex., organizare, algoritmi, logică) pe care le păstrăm ca informații confidențiale; acesta reprezintă un secret tehnologic care este proprietatea Docloud Digitalbiz SRL, incluzând designul intern specific și structura fiecărui program, precum și informațiile de interfață asociate. Trebuie să utilizati în siguranță aplicatia app.docloud.ro și să nu permiteți dezvăluirea aspectelor lui confidențiale. Aplicatia app.docloud.ro este protejata de legi și tratate din UE și pe plan internațional privind brevetele, mărci, copyright etc.

4. REZERVAREA DREPTURILOR
Confirmați că toate drepturile de proprietate intelectuală privind aplicatiile software aparțin Docloud Digitalbiz SRL. Utilizatorii si Clientii nu au nici un drept  asupra aplicatiilor software, exceptând dreptul limitat de utilizare acordat în virtutea acestui acord de licentiere.

5. GARANŢIE
Docloud Digitalbiz SRL nu garanteaza utilizatorilor că aplicatiile software nu prezintă defecțiuni materiale (fișiere livrate defecte) și că acesta va funcționa conform documentației existente pe site-ul nostru www.docloud.ro pentru intreaga perioada de utilizare.

Docloud Digitalbiz SRL garanteaza ca va remedia toate disfunctionalitati semnalate sau depistate, in conditiile in care aceste disfunctionalitati se datoreaza exclusiv aplicatiei software.
Nu vom răspunde pentru sesizările care au ca obiect facilitați pe care aplicatiile software nu au fost proiectate de la început sa le cuprindă.
Garanția se acorda doar utilizatorilor care detin un contract de utilizare valabil la data la care se face sesizarea privind functionarea defectuasa a aplicatiilor software.
Pretențiile de garanție sunt excluse dacă erorile aplicatiilor software rezultă în urma unui accident, abuz, utilizări incorecte, încercare de distrugere, funcționarea defectuoasă software și/sau hardware a sistemului informatic al utilizatorului, virus.

EXCEPTÂND CELE MENŢIONATE MAI SUS, APLICATIILE SOFTWARE SUNT FURNIZATE UTILIZATORULUI CA ATARE.
NU GARANTĂM CĂ SPECIFICAŢIILE SAU FUNCŢIILE CONŢINUTE ÎN APLICATIILE SOFTWARE VOR CORESPUNDE CERINŢELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCŢIONAREA APLICATIILOR SOFTWARE VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ DEFECŢIUNILE CARE APAR LA APLICATIILE SOFTWARE VOR FI REMEDIATE ŞI NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI PENTRU ABSENŢA DATELOR DE REZERVĂ, PIERDEREA ORI CORUPEREA DATELOR ŞI NICI PENTRU EVENTUALE ERORI ALE UNOR ALGORITMI DE CRIPTARE, CHEI ASOCIATE SAU ALTE MĂSURI DE SECURITATE. NU GARANTĂM CĂ PRODUSUL VA FUNCŢIONA CU PRODUSE TERŢE. ÎN PLUS, NU GARANTĂM CĂ PRODUSUL SAU VERSIUNI CONCEPUTE SPECIAL VOR CONTINUA SĂ FIE DISPONIBILE PRIN MAGAZINE ONLINE SAU PIEŢE TERŢE SAU PENTRU DISPOZITIVE SPECIFICE SAU SISTEME PRODUSE DE TERŢI.

6. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
Vanzatorul – Producătorul nu este răspunzător in fata Utilizatorului sau in fată unei alte terțe persoane, pentru nici un fel de daune incluzând, fără limite, reducerea profitului sau întreruperea afacerilor, pierderea de informații si alte pierderi financiare provocate prin utilizarea sau imposibilitatea utilizării acestor aplicatii software.
Sunteți de acord să exonerați Docloud Digitalbiz SRL, funcționari, agenți și angajați, de orice răspundere privind eventuale pretenții, pierderi, solicitări sau daune, inclusiv onorarii ale avocaților.

Suntem răspunzători pentru daune numai în cazuri de neglijență intenționată grava sau de neglijență care reprezintă un atentat contra vieții, integrității corporale ori sănătății. Totuși, în acest caz, responsabilitatea va fi limitată la înlocuiri pentru daunele obișnuite, care pot fi prevăzute şi care nu pot depăşi valoarea de achiziţie a acestei licenţe. Nu suntem în niciun caz răspunzători pentru daune speciale, incidentale, indirecte sau ulterioare de niciun fel.

7. DESPĂGUBIRE
Prezentul Acord de licentiere reprezintă întregul acord asupra aplicatiilor software. Acesta are prioritate fată de orice altă comunicare, propunere sau reprezentare anterioară sau simultană, orală sau în scris, relativă la aplicatiile software. Prezentul Acord de licentiere are prioritate fată de orice termeni contradictorii sau suplimentari se pot regăsi pe site-ul nostru în Termenii de vânzare, Întrebări frecvente, etc.

Sunteți de acord să despăgubiți Docloud Digitalbiz SRL, în urma încălcării de către dumneavoastră a unei clauze a acestui Acord de licentiere și/sau a încălcării de către dumneavoastră a unei legi în vigoare legate în special de Legea Drepturile de Autor.
Acest Acord de licentiere se conformează legislației din România. Pârțile, la rândul lor, își exprimă în mod necondiționat și irevocabil acordul privind competenta exclusivă a instanțelor din Ploiesti, România.

Documente contractuale

 • Prin inregistrarea unui cont sau a unei Comenzi pe Site, Utilizatorul/Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (online , telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale si accepta factura electronica emisa de Docloud Digitalbiz SRL.
 • Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
 • Contractul se considera incheiat intre Docloud Digitalbiz SRL si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Docloud Digitalbiz SRL, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de acces la serviciile achizitionate prin intermediul app.docloud.ro

Politica de vanzare Online

 • Pentru motive justificate Docloud Digitalbiz SRL isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Docloud Digitalbiz SRL sau pe ceilalt utilizatori. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii a Docloud Digitalbiz SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
 • Comunicarea cu Docloud Digitalbiz SRL se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
 • In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Docloud Digitalbiz SRL isi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.
 • Docloud Digitalbiz SRL poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care Docloud Digitalbiz SRL are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp.
 • Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in Ron sau in Euro (EURO) calculabile la cursul BNR din ultima zi a lunii in care se face comanda . Docloud Digitalbiz SRL nu este inregistrata in scopuri de TVA
 • In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand comisioanele de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.
 • Toate informatiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 • Dupa o perioada nedefinita de la achizitionarea unui Serviciu, Cumparatorului i se poate solicita inscrierea unui Review legat de Serviciul achizitionat. Solicitarea va fi transmisa catre adresa de email inscrisa de Cumparator in Cont. In acest fel, Cumparatorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Cumparatori de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor.
 • Prin acceptarea prezentelor Termeni si Conditii, clientii si utilizatorii accepta in mod expres primirea facturilor si documentelor (contracte, Termeni si Conditii), emise de Docloud Digitalbiz SRL, in format electronic conform Legii 148/2012, cu modificarile ulterioare. Aceste documente electronice vor fi trimise de Docloud Digitalbiz SRL prin posta electronica, la adresa de email mentionata de utilizatori sau clienti in sectiune contul meu. Docloud Digitalbiz SRL garanteaza autenticitatea originii si integritatii continutului.

Conditii de utilizare si licentiere

După inregistrarea si activarea contului, puteti utiliza aplicatia app.docloud.ro prin utlizarea unuia dintre urmatoarele pachete de servicii:

MODUL – FOI DE PARCURS

I. GRATUIT

 • Acces nelimitat 1* – accesul este garantat nelimitat este acordat in urmatoarele conditii:
  1. daca prezentul acord de licentiere nu se modifica;
  2. in perioada in care aplicatia app.docloud.ro este publica;
  3. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  4. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Utilizare simultan – nelimitat 2* – accesul este garantat nelimitat este acordat in urmatoarele conditii:
  1. daca prezentul acord de licentiere nu se modifica;
  2. in perioada in care aplicatia app.docloud.ro este publica;
  3. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  4. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Suport online – (prin chat si email) in limita programului de functionare si a disponibilitatii consultantilor a Docloud Digitalbiz SRL.
 • Numar societati – 1 3* –
  1. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  2. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Numar Vehicule – nelimitat 4*
  1. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  2. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Numar foi parcurs si foi de functionare – 5 / cont
 • Perioada utilizare – nelimitat 5* – in perioada in care aplicatia app.docloud.ro este publica;
 • Alerte program – nelimitat 6*
  1. in perioada in care aplicatia app.docloud.ro este publica;
  2. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  3. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Alerte prin email – nelimitat 7*
  1. in perioada in care aplicatia app.docloud.ro este publica;
  2. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  3. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Alerte prin SMS – 5 / cont indiferent de numarul de societati activate – in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL

II. Trimestrial – 10 Euro / societate / 3 luni

Pachetul Trimestrial contine toate serviciile incluse in pachetul GRATUIT la care se adauga:

 • Numar foi parcurs si foi de functionare – nelimitat / 3 luni / societatea pentru care se face UPGRADE.
 • Alerte prin SMS – 25 SMS-uri/ cont indiferent de numarul de societati activate din cont – in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL. Daca la sfarsitul anul pentru care s-a platit abonamentul raman SMS-uri neconsumate, acestea vor ramane la dispozitia Cumpartorului pentru o perioada nelimitata in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL.

III. Semestrial – 15 Euro / societate / 6 luni

Pachetul Semestrial contine toate serviciile incluse in pachetul GRATUIT la care se adauga:

 • Numar foi parcurs si foi de functionare – nelimitat / 6 luni / societatea pentru care se face UPGRADE.
 • Alerte prin SMS – 25 SMS-uri/ cont indiferent de numarul de societati activate din cont – in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL. Daca la sfarsitul anul pentru care s-a platit abonamentul raman SMS-uri neconsumate, acestea vor ramane la dispozitia Cumpartorului pentru o perioada nelimitata in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL.

IV. Anual – 25 Euro / societate / 12 luni

Pachetul Anual contine toate serviciile incluse in pachetul GRATUIT la care se adauga:

 • Numar foi parcurs si foi de functionare – nelimitat / 12 luni / societatea pentru care se face UPGRADE.
 • Alerte prin SMS – 25 SMS-uri/ cont indiferent de numarul de societati activate din cont – in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL. Daca la sfarsitul anul pentru care s-a platit abonamentul raman SMS-uri neconsumate, acestea vor ramane la dispozitia Cumpartorului pentru o perioada nelimitata in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL.

MODUL – CERTIFICAT CONSTATATOR

I. Intermediere Eliberare Certificat Constatator de catre ONRC – 24,90 lei / solicitare

In vederea eliberarii Certificatului Constatator de catre ONRC Docloud Digitalbiz SRL va plati in numele solicitantului taxa de eliberare in valoare de 45 lei / certificat constatator sau 20 lei / eliberare informatii. Aceste sume se vor factura solicitantului in vederea recuperarii acestora.

Cererea de eliberare intra in lucru dupa trimiterea de catre cumparator a dovezii platii pentru cei 59,90 de lei (sau 34,90 lei) sau dupa efectuarea platii cu cardul.  Certificatul Constatator obtinut se va regasii atasat cererii deschise in aplicatia app.docloud.ro.

Avand in vedere ca obtinerea Certificatului Constatator se face electronic pe serverul ONRC, Docloud Digitalbiz SRL nu poate garanta un timp maxim pana la obtinerea certificatului constatator.

Certificatul Constatator este eliberat cu semnatura electronica de Oficiul National al Registrului Comertului, Docloud Digitalbiz SRL nefiind in nici un fel responsabil de continutul certificatului eliberat.

RETURNARE
In cazurile in care cererile de eliberare certificate constatatoare nu pot fi onorate (in principal entitatilor care nu sunt inregistrate la ONRC, ca C.M.I.-urile, Fundatiile, etc) Docloud Digitalbiz va returna clientului taxa ONRC incasata de la acesta. Comisionul de intermediere in valoare de 14,90 lei nu se va returna, acesta fiind utilizat pentru acoperirea cheltuielilor bancare pentru inregistrarea cererii de certificat.

In cazurile solicitarilor din partea clientilor pentru renuntarea la cererile transmise si platite si la restituirea sumelor achitate, Docloud Digitalbiz SRL va proceda:

 1. daca Certificatul Constatator solicitat de client a fost deja obtinut, sumele incasate nu se vor restitui;
 2. daca Certificatul Constatator solicitat de client nu a fost platit de vanzator la ONRC, se va restituii taxa ONRC din factura, comisionul in valoare de 14,90 lei fiind retinut pentru acoperirea cheltuielilor bancare.

MODUL – NOTIFICARI SI ALERTE AUTOMATE

 • Alerte prin email – nelimitat 7*
  1. in perioada in care aplicatia app.docloud.ro este publica;
  2. in conditiile tehnice oferite de funizorii Docloud Digitalbiz SRL pentru hosting, internet si securitate;
  3. in conditiile tehnice oferite de dispozitivele folosite de utilizatori.
 • Alerte prin SMS – 5 / cont indiferent de numarul de societati activate – in conditiile oferite de furnizorii Docloud Digitalbiz SRL

Dupa consumarea SMS-urilor primite gratuit la deschiderea contului, notificarile nu vor mai putea fi trimise si prin SMS. Pentru a beneficia de expedierea notificarilor prin SMS Utilizatorul / Cuparatorul poate achizitiona exclusiv de la Docloud Digitalbiz SRL SMS-uri astfel:

 • 100 de SMS-uri –   3,50 Euro
 • 250 de SMS-uri –   7,50 Euro
 • 500 de SMS-uri – 12,50 Euro

RETURNARE
In cazurile in care Cumparatorul/ Utilizatorul renunta la utilizarea aplicatiei si doreste returnarea sumelor platite pentru achizitia de SMS-uri, Docloud Digitalbiz SRL va proceda astfel:

 • va restitui suma echivalenta numarului de SMS-uri neconsumate la data solicitarii. Suma se va calcula prin aplicarea cursului de schimb de la data achizitiei respectivelor SMS-uri.

Utilizatori / Cumparatorii sunt in mod exclusiv raspunzatori pentru notificarile transmise si continutul acestor. Eventualele prejudicii morale sau financiare produse de transmiterea notificarilor cad exclusiv in sarcina Utilizatorilor / Cumparatorilor care sunt titulari ai contului din care respectivele notitifcari au fost expediate. 

Societate – reprezinta entitatea identificabila prin cod unic de identificare (C.U.I.) care se inregistreaza in suita de aplicatii app.docloud.ro, prin intermediul Contului, pentru care se gestioneaza evidenta parcului auto.
An – este perioada de timp avand 365 de zile calendaristice incepsan cu prima zi a luni urmatoare lunii in care s-a facut comanda (activarea).

Prin intermediul site www.docloud.ro si a subdomeniilor acestuia, pe baza comenzilor se vor genera facturi proforme. Aceste facturi proforme nu au calitate de document fiscal. Dupa efectuarea platii prin intermediul procesatorului de carduri sau prin virament bancar Docloud Digitalbiz SRL genereaza factura fiscala care va fi trimisa Cumparatorului prin intermediul postei electronice la adresa de email cu care acesta s-a inregistrat in Cont si prin arhivarea acestor facturi in conturile utilizatorilor.

In situatia in care Cumparatorul opteaza pentru plata cu cardul, datele cardului de plata ale Cumparatorului nu vor fi accesibile Docloud Digitalbiz SRL si nici nu vor fi stocate de catre de Docloud Digitalbiz SRL sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate  Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia S.R.L., cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin nr.3- 5, Office Building, etaj 4, Sector 2, București, 021901, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496.

Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Utilizatorul/ Cumparatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

MODUL – O.N.R.C.

Pentru modulul O.N.R.C. al aplicatiei app.docloud.ro se vor incheia aontracte individuale

Docloud Dgitalbiz SRL isi rezerva dreptul de a actualiza (modifica) periodic “Termeni si Conditii” fara o informare prealabila a utilizatorilor si clientilor. Fiecare versiune a “Termeni si Conditii” va fi insotita de data de la care intra in vigoare.

Notificare clientilor privind modificarile aduse la prezentele “Termeni si Conditii” se va face prin afisarea pe site docloud.ro la sectiunea Suport / Termeni si Conditii.

Modificarile aduse la Politica Comerciala din prezentele Termeni si Conditii nu vor afecta contractele platite la o data anterioara intrarii in vigoare a modificarilor. Modificarile aduse la Politica Comerciala vor influenta Conturile Gratuite precum si abonamentele platite ulterior intrarii in vigoare a respectivelor modificari.

Atunci cand clientii nu sunt de acord nu noile conditii si termeni, pot sesiza acest lucru prin posta electronica la adresa de email: contact@docloud.ro, specificand care dintre modificari le sunt inacceptabile. In situatia in care nu se ajunge la o intelegere amiabila in termen de 5 zile de la primirea sesizarii, Docloud Digitalbiz SRL se obliga sa restituie clientilor care nu sunt de acord cu noile conditii, contravaloarea abonamentului platit, pentru perioada neconsumata din acesta si numarul de SMS achizitionat si neconsumate pana la acea data. Incepand cu data restituirii sumelor , clientului ii se anuleaza abonamentele platite, contul sau trecand pe varianta GRATUIT.

Versiuni precedente Termeni si Conditii