Descarca aplicatia android pentru obtinerea Certificatelor Constatatoare

acum pe Google Play

Tipuri de Certificat Constatator

In activitatea unei societati comerciale sau a unei activitati independente (PFA, I.I. sau I.F.) se disting 2 tipuri de certificate constatatoare.

Pentru ca vrem ca utilizatorii docloud.ro sa fie mereu bine informati, vom detalia fiecare dintre aceste certificate.

  1. Certificatul Constatator eliberat in baza Legii 26/1990, cunoscut si sub denumirea de Certificat de mentiuni,  certificat in forma extinsa sau in forma lunga.
  2. Certificatul Constatator eliberat in baza Legii 359/2004, cunoscut si sub denumirea de Certificat de autorizare care este obtinut pe baza declaratiei pe proprie raspundere depusa la inregistrarea firmei sau la deschiderea punctelor de lucru.
certificat constatator online

Certificat Constatator eliberat in baza Legii 26/1990

Prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

  • denumirea (firma);
  • emblema;
  • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
  • codul unic de înregistrare;
  • identificator unic la nivel european;
  • starea firmei;
  • forma juridică;
  • sediul social/profesional;
comanda certificat constatator

Certificat Constatator eliberat in baza Legii 359/2004

Odata cu inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a cererii de inregistrare sau ca cererii de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care să rezulte, dupa caz, ca:

a)persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
b)persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaraţia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificărilor intervenite.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevăzute la art. 15 din Lege 359/2004, eliberează solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:

a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
b)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile

certificat autorizare