Raspuns scurt: NU

Raspuns detaliat:

Conform alin. (7) lit. k) NU sunt cheltuieli deductibile,50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care NU  sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta.Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
  2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
  3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
  4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
  5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Amortizarea vehiculului este o cheltuiala care nu intra sub incidenţa acestor prevederi. Deci cheltuiala cu amortizarea este integral deductibila daca: vehiculul este utilizat pentru activitatea economica a PFA-ului si valoarea lunara pentru amortizare este sub valoarea de 1.500 lei.

In cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinţa, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin normele metodologice date in aplicarea art. 68. Potrivit prevederilor pct. 7 alin (7) din Normele metodologice de aplicare,in sensul prevederilor art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal,regulile de deducere, termenii si expresiile prevazute,conditiile in care vehiculele rutiere motorizate,supuse limitarii fiscale, se considera a fi utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii au semnificatiile prevazute la pct. 68 din normele metodologice date in aplicarea art. 298 alin. (6) dinCodul fiscal din titlul VII “Taxa pe valoarea adaugata”.

Potrivit prevederilor de la pct. 68 , utilizarea in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, fara a se limita la acestea: deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei, deplasari la locatii unde se afla puncte de lucru, la banca, la vama, la oficiile postale, la autoritatile fiscale, utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu, deplasari pentru interventie, service, reparatii, utilizarea vehiculelor de test-drive de catre dealerii auto.Se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia in care, pe langa utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua si pentru uz personal.

Daca vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art. 68 alin. (4) si (5) din Codul fiscal legate de aceste vehicule, cu exceptia cheltuielilor privind amortizarea pentru care am facut referire mai sus. In cadrul cheltuielilor supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecarui vehicul, inclusiv cele reprezentand: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta etc.

In vederea acordarii deductibilitatii integrale la calculul “profitului” adica a venitului net anual, justificarea utilizarii vehiculelor se efectueaza pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foii de parcurs care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.